Sosyal Sorumluluk

Eğitime destek projesi kapsamında üniversite öğrencileri destekleniyor. Eğitime destek projesi, klasik anlamdaki bir burs fonu olmanın ötesinde, eğitim ve staj gibi adımları da barındırıyor.

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans anlayışının yerleşmesi için toplumun tüm kesimlerinin harekete geçmesini sağlamak.

Maddi imkanı olmayan ve başarılı çocuklara eğitim desteği veriyor ve bu öğrencilerin Türk Eğitim Derneği'nde okul ihtiyaçlarının karşılanması.